Ishall i Sandefjord

Bygninger, Prosjekter

Sandefjord kommune med Erik Rui i spissen bygger i disse dager ny ishall i Bugårdsparken. Ishallen vil danne tak over den eksisterende spilleflaten og vil få gode støttefunksjoner som garderober og sosiale rom.

En spenstig konstruksjon er utviklet av PV arkitekter. Huset har underspente limtrebuer med fritt spenn på 35,5 meter levert av Splitkon. Huset har i tillegg et tilbygg med garderober, tekniske rom og sosiale funksjoner. Støttefunksjonene er med å bryte ned inntrykket av den store hallen med ei grunnflate på omkring 3200 kvm.

Monteringen har vært følsom for vind, men til tross for været er montørene fornøyde med fremdriften.

Bygget får taksystem fra Lett-tak og vegger av massivtre, med utenpåliggende tilleggsisolering. Flere fagmiljøer har bidratt i prosjektet for å finne gode løsninger, der Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU har vært sentral.

Bygget vil bli et flott tilskudd til anlegget sentralt i Sandefjord.

Green Advisers rolle i prosjektet har vært som rådgiver i bygningsfysikk og spesialrådgiver på byggeteknikk.