Kaldtlager påbegynt i Ski

Bygninger, Prosjekter

Ski Bygg utvider sin aktivitet i Ski med et nytt kaldtlager i limtre og massivtre. Huset har en grunnflate på 2760 kvm og skal stå ferdig om noen uker.

Andreas Drømtorp har stått for utgraving av tomt, og nå er Albrechtsen i gang med betongarbeidene i samarbeid med Kirkeng. Ett større parti med fjell må skytes bort for å gi plass til bygget.

Shark arkitekter har tegnet bygget, mens Green Advisers er rådgivende ingeniør.