Innspurt på Øynaparken

Posted Posted in Bygninger, Kunder, Prosjekter

3 uker igjen til at hotellet skal være ferdig på Øyna. 6 hektiske måneder er lagt bak prosjektet og nå skal trådene samles. Media skriver mye om næringa og prosjektet blir nevnt også i den sammenheng. De lokale firmaene Faanes & Gjøgla(tømmer/mur), , NTE(elektro), Hamstad(ventilasjon) arbeider på spreng for å bli ferdig. Gran & Ekran(betong) […]

Ny ishall i Trondheim

Posted Posted in Bygninger, Prosjekter, Systemløsninger

Vi har sammen med Norges ishockeyforbund Region Midt utarbeidet forslag for ny ishall i Trondheim. Fra tidligere har vi også gjort forarbeidet for utredningen til oppgradering av ishallen på Dalgård i Trondheim. Behovet for mer isflate er betydelig i byen, og det eksisterer 3 innendørs isflater fra tidligere. Trondheim sør er en del av byen […]

Konstruktør søkes

Posted Posted in Bedriftnytt

Vil du være med å utvikle en av Nordens ledende bedrifter innen trekonstruksjoner? I Norden opplever vi et spennende marked med økende etterspørsel etter bygninger i tre. Bygg som ofte fordrer nye konstruktive løsninger og produkter i tre. Green Advisers har vært en aktiv pådriver i denne utviklingen og var tidlig ute med fokus på […]

Oppdatering fra Molde

Posted Posted in Prosjekter

Byggeprosjektet i Molde går fremover. Innredning pågår for fullt samtidig at utvendig kledning kommer på plass. Store kvantum med trevirke går med i å skape dette huset. Med hjelp fra Fylkesskogmester Odd Løset har vi kommet frem til at vi har brukt 200 daa skog for å bygge huset. Det har resultert i 3000 m3 […]

Lagerbygget på Gjøvik

Posted Posted in Bygninger, Produkter

Det er ikke mange ukene igjen før det nye lageret på Gjøvik skal være ferdig. Elektrikkere, ventilasjon og elektrikkere har denne uken jobbet for å få ferdig innvendig i bygget klart for byggvask neste uke. Det frie spennet på 20 meter gjør at en håndverker blir liten i skalaen. Med den nye trefiberisolasjonen fra den […]

Tilbakeblikk

Posted Posted in Bygninger, Prosjekter

Selv om Idrettens hus i Molde ikke er ferdig, er det rom for tilbakeblikk. I romjula ble det mulighet for å klippe sammen en liten filmsnutt fra august 2019. Videoen viser transport av takbjelkene til turn og håndballdelen av hallen. Bjelkene er nesten 30 meter lange, og det tok 3 søknader til veimyndighetene før tillatelse […]

Fremdrift på hotellet

Posted Posted in Bygninger, Innovasjoner, Kunder

Det nye hotellet på Øynaparken er godt i gang. 16 mann fra Gran og Ekran entreprenør arbeider med betong, og 4 mann fra byggmester Faanes & Gjøgla er i drift med trekonstruksjonene. Ytterligere 2 mann fra NTE arbeider med elektroinstallasjonene og byggherren bistår på logistikk sammen med to mobilkraner. Alle trevegger er prefabrikkert ferdig av […]

Fra kråkeslott til slott

Posted Posted in Bygninger, Prosjekter

Kapto har fått tatt tilbake bygget de flyttet ut i fra for nesten et år siden. Kontrastene er store fra et slitent næringsbygg til et moderne nybygg i høy håndverksmessig standard. Huset er totalrenovert, som i praksis betydde at midlertidige brakker ble revet og trekonstruksjonen fjernet. Den gamle betongsokkelen ble modifisert og tilpasset aktiviteten til […]

Idrettsbygget i Molde

Posted Posted in Bygninger

Flytter seg stadig fremover. Røberg bygg sammen med Edwest, Gulvbetong, Romsdal anlegg og O. Sanne arbeider på harde tak å få på plass gulv og vegger. Huset ble lukket etter 20 uker etter oppstart, og nå arbeider Vestlandstak å få på taktekkingslag nr 2. Huset er svært stort og komplekst, til tross for at det […]

Museum i Gjøvik

Posted Posted in Bygninger

Det nye magasinbygget til Mjøsmuseet er montert. Arbeidsfellesskapet Massive bygg AS har stått for arbeidene. Virksomheten består av byggmester Magne Fjellhaug AS fra Gjøvik og Albrechtsen AS fra Ås. Grunnarbeidene står Birifirmaet Kjenseth maskin AS for, en god samarbeidspartner de siste 3 årene. Nybygget har en fri spennvidde på 20 meter i limtre. Massivtre fra […]