Byggesystemet

Gjennom flere år med utvikling- og byggeprosjekter, har vi tilegnet oss kunnskap ompraktisk bruk av tre i store bygg. Dette har resultert i en egenutviklet byggeteknikk som oppsummerer de gode erfaringer man har gjort tidligere. Materialvalgene bygger på substitusjonsfilosofi og har resultert til en mer miljøvennlig løsning. Green Building System (GBS) er en metode for store og effektive trebygg.

Løsningene har fokus på enkelhet og en robust utførelsesmetode, slik at sannsynlighet for feil og avvik reduseres. Systemet har innebygde toleranser, slik at mindre produksjonsavvik kan tolereres uten at dette får konsekvens for kvalitet eller levetid. Erfaringsbasert læring er suksesskriteriet for Green Building system (GBS).

Nøkkelen i systemet er prefabrikasjon av bygningene i stadig større grad, der forbedringer gjøres fortløpende for å oppnå de mest effektive løsningene som er mulig til en hver tid i markedet. Fokus på å bli stadig bedre, gjør at Green Building system (GBS) aldri slutter å utvikle seg.

Erfaringene bygger i stor grad på tilstandsvurderinger av eksisterende bygg og historisk godt fungerende løsninger. Resultatet blir robuste trebygg som er enkle å tilpasse til den enkelte kunders behov og ønsker, samtidig rasjonelle og teknisk gode bygg. Green building system (GBS) lærer av andres suksesshistorier, der GBS finner hyppigere gode løsninger i gamle og historiske løsninger.

Fellestrekk for løsningene, er konstruksjoner i kombinasjon med massivtre, limtre, bindingsverk og knutepunkter i stål som raskt lar seg planlegge og produsere.

Gjennomførte prosjekter viser at byggeteknikken er konkurransedyktig mot andre husbyggingsteknikker. Hittil har sammenligninger vært gjort på industribygg, næringsbygg og idrettshaller med tilfredsstillende resultat. Målsettingen med Green Building system er å være konkurransedyktig innenfor store bygg.