Skibygg avdeling Askim er åpnet

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Utvending ved innkjøringVi vil gratulere SkiBygg med ny avdeling i Askim. Bygget viser godt håndverk i fra grunnarbeider, betong og tømmer til elektro, rør og vvs-installasjoner. Samarbeidet med de berørte parter Per Kirkeng, Albrechtsen, Per Erik Østlie, AA elektro, Ski VVS og Enøk systemer har vært positivt. Det skal også nevnes at de støttende partene i SkiBygg, Eriksen kran, Sørby utleie, Splitkon med flere er også positivt. Butikken

Bygget er på 3800 kvm, fordelt med 3000 kvm lager, 600 kvm butikk, og 200 kvm administrativt. Bygget har en laveste høyde på 7 meter og passerer 12 meter på det høyeste. Huset har 2 tellende etasjer, og har en del spennende tekniske løsninger.

For å nevne noe; ventilasjonsrommet er opphengt i taket på lageret, over gjennomkjøringen for kundene. Som følge av et behov for sprinkeltank,, er varmeanlegg og kjøleanlegg koblet til denne tanken, som fungerer som et magasin for vann i riktig temperatur avhengig av årstGjennomkjøringsgaten og teknisk romid. Tanken kan gi kaldt kjølevann om sommeren, og lunket vann om vinteren. Dette for å utnytte effekten i varmepumpene ideelt.

All belysning er med LED, og alle portåpninger kjøres både med isolert port og hurtigport. Dette for å lettere kontrollere energibruken i bygget.

Huset er bygd med massivtre og limtre, men også takelementer i tre. ByggevarelageretGulvet i butikken er slipt lokal betong, mens i lageret er den samme betongen stålglattet og vokset.

Byggingen har pågått de siste 7 måneder, der monteringen av bygget startet 1. februar i år. Hovedtyngden av prefabrikkering skjedde før jul, parallelt med grunnarbeider og fundamentering.

Huset viser en alternativ løsning til tradisjonelle næringsbygg bygd i stål og sandwich-konstruksjon. Bygget føyer seg i rekken av næringsbygg vi har deltatt i, som viser at trehus er et reelt alternativ til konvensjonelle bygg.