Ramverkskonstruksjoner

Eina flerbrukshall er ute for prising

Pris til Lofoten beach camp

~ 0
BYGG I MASSIVTRE/LIMTRE
~ 0
BYGG I ANDRE METODER

Kunnskap og inspirasjon fra våre gamle håndverkstradisjoner i tett samarbeid med industrialisering og moderne produksjonsmetoder skaper våre løsninger. Kilden kommer fra flere arenaer; fra prosessindustrien og småhusbygging til båtbyggerfaget.

Vi har utviklet løsningene videre og brukt de i egne prosjekter. Målsettingen er å være ledende innen trekonstruksjoner. Fokuset er fortsatt å finne forbedringer.

Vi arbeider med prosjekter i hele Norge. Bedriften arbeider etter partnermodeller, der vi samarbeider med kundens lokale ressurser sammen med det nettverk som foretaket har opparbeidet siste 10 år.

VÅRE PROSJEKTER FINNER DU HER