Ramverkskonstruksjoner

Ramverkskonstruksjoner har en historie som strekker seg gjennom århundrer, og deres sterke uttrykk i bygningene gir positivt inntrykk. Disse strukturene, kjent for sin holdbarhet, fleksibilitet og estetiske appell, har vært en integrert del av arkitektoniske og håndverksmessige tradisjoner over hele verden i ulike former. Vår tradisjon springer ut fra stavlaftet til grindebygg og videre til ramverk og stavlinebygg. Konseptet bygger på en materialbesparende, men sterk konstruksjon som danner husets skjellet. Mange av oss kjenner metoden igjen på gamle loft, kirkebygg og låver rundt om i landet. Et bemerkelsesverdig eksempel på en moderne tilnærming til denne klassiske byggeteknikken har reist seg sør for Trondheim. Der har Tømmervåg Tre AS foredlet lokal skog til å bli et nytt driftsbygg på Midtre Stav gård hos Øyvind Wekre.

Historien og essensen av ramverkskonstruksjoner

Ramverk har sin opprinnelse dypt forankret igjennom utvikling av vår byggeskikk fra stavkirkene og grindeverk. Deres popularitet har vedvart gjennom århundrene med å være ressurseffektiv og økonomisk fordelaktig. Essensen av en ramme består av et system med av grove trebjelker satt taktisk sammen til å danne store åpne rom, men samtidig bidrar til å gi en stivhet av den totale konstruksjonen slik at bygningen tåler også å bli lang. Det gir mulighet for å kunne bygge store rom uten bærende innervegger. Takkonstruksjonen ved den gotiske katedralen Notre-Dame i Paris er et ikonisk eksempel på den imponerende skalaen og kompleksiteten til ramverkskonstruksjoner i historiske byggverk.

Bærekraft og fordeler ved ramverkskonstruksjoner

Bærekraft er blitt et sentralt tema i moderne byggebransje. Mye godt tømmer blir sortert ut da sagbrukene ikke klarer de store dimensjonene. I stedet for at det blir flis, emballasje eller liggende igjen i skogen er ramverkskonstruksjoner en smart måte å få merverdi av dette kvalitetstømmeret. Kystskogbruket har mye slikt tømmer og en klokere bruk av dette er nyttig både for lokalt næringsliv, men også for skogeier, huseier og entreprenør. Tømmervåg Tre scorer mange gode poeng med sin løsning. Dessverre er det for lite kjent blant husbyggere, entreprenører og rådgivere. Ved å bruke tre, et fornybart materiale som binder karbon, reduserer disse strukturene karbonavtrykket sammenlignet med materialer som stål og betong. I løpet av byggets levetid vil det vokse minimum to nye slike bygninger på det skogsareal som har blitt hogd til formålet. Samtidig har vi unngått et stort volum av ikke fornybare materialer. De 108 kubikkmeter som er brukt på dette bygget har bundet opp en karbonmengde som tilsvarer 76 tonn CO2. I tillegg til å være miljøvennlige, tilbyr ramverkskonstruksjoner også enestående et bæresystem som isolerer og gir en vesentlig estetisk appell. Konstruksjonens store dimensjoner gir nødvendig sikkerhet ved brann, da grove dimensjoner brenner sakte. Det er noe flere av oss lærer hver høst, når vi legger inn litt for store vedkubber i ovnen. Deres åpne design tillater naturlig lysgjennomtrengning, og deres fleksibilitet gjør dem ideelle for tilpasning til ulike arkitektoniske stiler og formål.

Tømmervåg Tre: Et foregangseksempel av moderne ramverkskonstruksjoner

I dagens byggebransje er Tømmervåg Tre AS et godt eksempel på å bygge en verdikjede rundt lokale råvarer. De maskinerer stokkene ved hjelp av moderne datastyrte freser og kappanlegg, bygd på detaljerte modeller i sine tegneprogrammer. Detaljeringsgraden er langt høyere enn vanlig husbygging og skaper et byggesett som sparer mye tid på byggeplass. De har likevel ikke glemt de tradisjonelle håndverksteknikker som ligger bak slike bærerammer. Det resulterer i unike og holdbare strukturer som inspirerer både arkitekter og designere som er effektive å montere. 4 håndverkere og ei kran monterte bæresystemet vist i bildene på 8 arbeidsdager.

Tømmervåg Tre har etablert seg som en ledende leverandør av skreddersydde ramverkskonstruksjoner, som spenner fra private småhus til offentlige bygninger og kommersielle prosjekter. Deres dyktige håndverkere jobber tett med kundene for å skape skreddersydde løsninger som oppfyller både estetiske og funksjonelle krav. Ved å bruke lokal og bærekraftig skog, sikrer Tømmervåg Tre at deres prosjekter ikke bare er vakre, men også ansvarlige i forhold til miljøet.

Konklusjon

Ramverkskonstruksjoner forblir en tidløs tilnærming til arkitektonisk design, og deres løsninger viser at vi må ikke glemme våre tradisjoner. Gjennom bærekraftig praksis og innovasjon fortsetter selskaper som Tømmervåg Tre AS å forme landskapet av moderne bygninger med sine imponerende og miljøvennlige strukturer. Skal vi derfor bygge for fremtiden, må vi bruke fornybare materialer som har lengre levetid enn det skogen trenger for å vokse tilbake. Det er miljø i praksis, uten å måtte lage vanskelige forklaringer og fine stempler.