Lagerbygget på Gjøvik

Posted Posted in Bygninger, Produkter

Det er ikke mange ukene igjen før det nye lageret på Gjøvik skal være ferdig. Elektrikkere, ventilasjon og elektrikkere har denne uken jobbet for å få ferdig innvendig i bygget klart for byggvask neste uke. Det frie spennet på 20 meter gjør at en håndverker blir liten i skalaen. Med den nye trefiberisolasjonen fra den […]

Byggestart på Sjusjøen

Posted Posted in Bygninger, Produkter, Prosjekter

Ny idrettshallen er i gang ved Sjusjøen stadion. Den nye hallen for idrettslaget vil tilføye Natrudstilen sine anlegg kjærkommen funksjonalitet. Utbygger Ringsaker Almenning står for arbeidene sammen med lokale krefter. Den nye hallen vil være nærmere 1640 kvm, og skal bli den mest miljøvennlige hallen Green Advisers har planlagt noen gang. Med trebasert isolasjon fra […]

Nye dokumentasjons-metoder

Posted Posted in Produkter

SIVAs nye prosjekt i Åmot for leietaker Splitkon har vært arena for testing av nye dokumentasjonmetoder. Løsningen er å dokumentere prosessen med byggingen med bruk av 360 graders fotoapparat. Et par eksempel på bilder finnes nedenfor. [vrview img=”http://greenadvisers.no/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180529_110145_004.jpg” width=”100%”] [vrview img=”http://greenadvisers.no/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180515.jpg” width=”100%”] [vrview img=”http://greenadvisers.no/wp-content/uploads/2018/06/Splitkon.jpg” width=”100%”]

Mer enn møbel-limtre

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Norsk limtre i Mosvik er blitt mer enn bare limtreprodukter til trevareindustrien. Virksomheten er historisk forankret møbelindustrien den gang furumøbler var et stort produkt. I et fallende marked lager de nå også råvarer for dør-, trapp- og kjøkken-produsenter. Dette gir de unik kunnskap om overflater og visuelle kvaliteter. Over flere år har de arbeidet med å […]

Øyna-parken snart ferdig

Posted Posted in Bygninger, Produkter, Prosjekter

Byggetrinn 3 er snart ferdig ved Øyna-parken etter 4 måneder med hektisk arbeid. Byggmester Faanes og Gjøgla fra Inderøy har stått for byggingen sammen med flere lokale krefter og ikke minst byggherre Kristine og Frode Sakshaug. Øyna-parken er restauranthus og selskapslokale på taket av Inderøy, ei halvøy som stikker ut i Trondheimsfjorden. Konseptet er kortreist […]

Per Havdal utvikler videre

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Per Havdal, mest kjent for Norsk spon, utvikler konseptet med klyving av trevirke videre. Kunnskapen og materialforståelsen er utstrakt, og hans interesse å utnytte treets naturlige anatomi ses også i hans nyeste ide; kløyvde stikker til utvendig kledning. Hensikten med klyvingen er å få ubrutte fibrer i den eksponerte overflaten. Dette gir en mer robust […]

Råbygget for COOP Straumen er ferdig

Posted Posted in Bygninger, Produkter, Prosjekter

Vexti AS har montert råbygget til COOP Straumen, nord for Fauske. Arbeidene har gått bedre enn forventet og nå pågår komplettering og klargjøring for fasadekledning. Innvendig er bunnledningene lagt og gulvstøpen går i disse dager. De nye overgangselementene for taket ga redusert montasjetid. Størst positiv effekt er likevel at montasjelaget har erfaring fra tidligere og […]

Spennende flyfoto

Posted Posted in Produkter

Etter tips fra entreprenøren Vexti i Bodø har vi studert flyfoto av vårt felles prosjekt i Bankgata. Ene bildet er tatt i mai i fjor da råbygget var under oppføring og her satt sammen med flyfoto fra 2011. Studer gode flyfoto på denne hjemmesiden: www.norgeibilder.no

Innvendig detaljering i Bankgata

Posted Posted in Bygninger, Innovasjoner, Produkter, Prosjekter, Systemløsninger

Bankgata idrettshall skal ferdigstilles om noen uker og innspurten er i gang. Detaljeringen begynner å komme på plass og inventar er under montering. Mye utstyr skal kobles opp og testes fremover. Noen lange kvelder må påregnes. Byggets tekniske anlegg er så vidt prøvestartet, der varme og lys er i drift. Bygget ser lovende ut og de […]