BygningerProdukterProsjekter

Råbygget for COOP Straumen er ferdig

Montering etter første ukaVexti AS har montert råbygget til COOP Straumen, nord for Fauske. Arbeidene har gått bedre enn forventet og nå pågår komplettering og klargjøring for fasadekledning.

Innvendig er bunnledningene lagt og gulvstøpen går i disse dager.

De nye overgangselementene for taket ga redusert montasjetid. Størst positiv effekt er likevel at montasjelaget har erfaring fra tidligere og kjenner rutinene. Målinger viser en økt montasjehastighet mellom 60 og 100 % bruk av 2. gangs montører. Været var også på den bedre siden med relativt lite vind og kun regn som nedbør.

Kompletteringsarbeider i uke 3Råbygget er på 1280 kvm, og det var montering i 8 arbeidsdager. I bildet over ses en 15 tonns hjullaster under bjelken, som gir en ide om størrelsen av bygget. Monteringen pågikk ikke kontinuerlig. I perioder ble det også arbeidet med komplettering av overganger i mellom elementer i påvente av nye vareleveranser. Montasjearbeidet pågikk uten de store utfordringene, selv om bjelkene er oppe i 25,4 meter uten noen mellomliggende søyler. Spennvidden er transportteknisk og byggøkonomisk en ideell størrelse.