Varmesentral i massivtre

Posted Posted in Bygninger, Innovasjoner, Prosjekter

Eidsiva bioenergi avdeling Kongsvinger bygger ny varmesentral. Den 10 MW store sentralen skal gi fjernvarme til byens etablerte infrastruktur. Energikilden er avfallsflis av  trelast og hogstflis. Prosjektet tar i bruk massivtre på nye måter og er støttet på det området fra Innovasjon Norge. Automatisert matekran vil være montert på en trekonstruksjon i bygget, noe som […]

Fremdrift på hotellet

Posted Posted in Bygninger, Innovasjoner, Kunder

Det nye hotellet på Øynaparken er godt i gang. 16 mann fra Gran og Ekran entreprenør arbeider med betong, og 4 mann fra byggmester Faanes & Gjøgla er i drift med trekonstruksjonene. Ytterligere 2 mann fra NTE arbeider med elektroinstallasjonene og byggherren bistår på logistikk sammen med to mobilkraner. Alle trevegger er prefabrikkert ferdig av […]

Utviklingsprosjekt branndører

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet

Innovasjon Norge har gitt oss muligheten til å utvikle branndører i massivtre. Uklassifiserte dører i masivtre har vært brukt i mange år med gode erfaringer. Nå ser vi det som svært aktuelt å utvikle løsninger for brannklassifiserte dører. Prosjektet er i samarbeid med Fosseng treindustri, Massive bygg, Norsk limtre og RISE Fire Research. Dette blir da […]

Skogplanter østnorge utvider med nye lokaler

Posted Posted in Bygninger, Innovasjoner, Prosjekter, Systemløsninger

Skogplanter østnorge har behov for større lokaler, og Skogselskapet i Oppland har inngått kontrakt med Massive bygg AS for bygging av nytt produksjon- og kjølelager på nesten 1500 kvm.   Bygget reises i en kombinasjon av massivtre og limtre med bruk av byggesystemet Green Building System(GBS). Systemet er videreutviklet til å inkludere prefabikkerte fundamenter i […]

Mer enn møbel-limtre

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Norsk limtre i Mosvik er blitt mer enn bare limtreprodukter til trevareindustrien. Virksomheten er historisk forankret møbelindustrien den gang furumøbler var et stort produkt. I et fallende marked lager de nå også råvarer for dør-, trapp- og kjøkken-produsenter. Dette gir de unik kunnskap om overflater og visuelle kvaliteter. Over flere år har de arbeidet med å […]

Per Havdal utvikler videre

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Per Havdal, mest kjent for Norsk spon, utvikler konseptet med klyving av trevirke videre. Kunnskapen og materialforståelsen er utstrakt, og hans interesse å utnytte treets naturlige anatomi ses også i hans nyeste ide; kløyvde stikker til utvendig kledning. Hensikten med klyvingen er å få ubrutte fibrer i den eksponerte overflaten. Dette gir en mer robust […]

Innovasjon Norges idépris 2015

Posted Posted in Bedriftnytt, Innovasjoner, Systemløsninger

Vi er svært glade for å vinne Innovasjon Norges idépris 16. oktober under seminaret “grønne bygg reiser seg”. Det har tatt oss litt tid å forstå at vi kunne nå så langt. Det er mange som arbeider med nytenking, spesielt med tanke på konkurransens tema; beste miljøvennlige byggkonsept. Juryens begrunnelse for tildelingen: Løsningen presenterer et […]