Utviklingsprosjekt branndører

Innovasjon Norge har gitt oss muligheten til å utvikle branndører i massivtre. Uklassifiserte dører i masivtre har vært brukt i mange år med gode erfaringer. Nå ser vi det som svært aktuelt å utvikle løsninger for brannklassifiserte dører.

Prosjektet er i samarbeid med Fosseng treindustri, Massive bygg, Norsk limtre og RISE Fire Research.

Dette blir da spennende å utviklet mot brannklassene EI30 og EI60.