Første leveranse til Island

Posted Posted in Kunder, Nasjonal trenyhet, Prosjekter

Precut til Island er under pakking på fabrikken i Hobøl. Prosjektet er første forsøk på å få eksportert noe av vår kunnskap til våre venner i vest. Albrechtsen AS er i samarbeid med MVA Eft. om å bygge den første turnhallen på Island i massivtre. Precut av råvarer pakkes på container og skal skipes ut […]

Utviklingsprosjekt branndører

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet

Innovasjon Norge har gitt oss muligheten til å utvikle branndører i massivtre. Uklassifiserte dører i masivtre har vært brukt i mange år med gode erfaringer. Nå ser vi det som svært aktuelt å utvikle løsninger for brannklassifiserte dører. Prosjektet er i samarbeid med Fosseng treindustri, Massive bygg, Norsk limtre og RISE Fire Research. Dette blir da […]

Tre er bra for helsa

Posted Posted in Nasjonal trenyhet

“Wood2New” er et nylig avsluttet forskningsprosjekt som har tatt for seg trebruk i interiør. Det europeiske forskningssamarbeidet varte i tre år, og sluttrapporten ble lagt fram i vår. Tomas Nord, som deltok i forskningen, sier at resultatene er interessante. – Resultatene tyder på at vi påvirkes positivt av å oppholde oss i miljøer med synlige […]

Mer enn møbel-limtre

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Norsk limtre i Mosvik er blitt mer enn bare limtreprodukter til trevareindustrien. Virksomheten er historisk forankret møbelindustrien den gang furumøbler var et stort produkt. I et fallende marked lager de nå også råvarer for dør-, trapp- og kjøkken-produsenter. Dette gir de unik kunnskap om overflater og visuelle kvaliteter. Over flere år har de arbeidet med å […]

Per Havdal utvikler videre

Posted Posted in Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Per Havdal, mest kjent for Norsk spon, utvikler konseptet med klyving av trevirke videre. Kunnskapen og materialforståelsen er utstrakt, og hans interesse å utnytte treets naturlige anatomi ses også i hans nyeste ide; kløyvde stikker til utvendig kledning. Hensikten med klyvingen er å få ubrutte fibrer i den eksponerte overflaten. Dette gir en mer robust […]