Tre er bra for helsa

“Wood2New” er et nylig avsluttet forskningsprosjekt som har tatt for seg trebruk i interiør. Det europeiske forskningssamarbeidet varte i tre år, og sluttrapporten ble lagt fram i vår. Tomas Nord, som deltok i forskningen, sier at resultatene er interessante.

– Resultatene tyder på at vi påvirkes positivt av å oppholde oss i miljøer med synlige treoverflater. Blant annet har flere studier vist at vi opplever mindre stress; noe som kan få konsekvenser for hvordan vi bygger og innreder for eksempel skoler og arbeidsplasser, sier Tomas Nord.”

Les hele artikkelen i Treindustrien.