Testing av nytt tretak

Snart ett år gammel takFor snart ett år siden begynte testingen av et nytt tretak. Konseptet er å lage et alternativ til takplater og takstein i tre. Likheten med et tradisjonelt tak, er at denne løsningen også krever tett undertak og produktet skal fungere som en beskyttelse for underliggende tekking. Metodisk oppnår man da to-trinns tekking.

Arbeidet med taket er i samarbeid med Norsk limtre AS i Mosvika. Dette testtaket ligger inne i Trollheimen, og ligger værutsatt til ved det store vannet og plassering ute på en odde.

TakflataSystemløsningens mål er å få et pent, men solid takløsning. Løsningen er rask å montere og har høy presisjon i utførelsen. Det er ingen tegn som tilsier at dette taket ikke skal kunne fungere i 50 år slik som benyttet. Vedlikeholdes taket med olje hvert 10 år, vil levetiden trolig dobles.