Bygninger

Fra teori til virkelighet

Når nye bygg realiseres, så opplever vi en god kontroll i gjennomføringen og en trygghet i byggemetoder. Vi er ikke alltid like trygge på at huset vil fungere som tiltenkt. Årsaken til dette er mange.

For å nevne en av de viktigste faktorene; tiden endrer behov. Behovet vil naturlig endres fra første planer til bygget kommer i bruk. Grunnfunksjonen er kanskje den samme, men justering er nesten uunngåelig. Kunsten er å bruke erfaringen og kunnskapen til å se langt nok frem.

Men så kommer noen utsagn som gir ettertanke; “rommet ble større enn forventet.”

Hovedfasaden i kveldslysEnkelte merknader er lettere å leve med, som at energiforbruket blir vesentlig lavere enn forventet. Prosjektet for Krimar eiendom i Klæbu ser så langt i driftsfasen til å ha et totalt energiforbruk omkring 70 kWh pr kvm/år. Dette overrasker både huseier og oss. Målsettingen var god, men at virkeligheten ble enda bedre overrasker. Bildet er fra dette prosjektet.

Dette er ikke det eneste prosjektet som overrasker, men graden er størst i dette. Både flyplassen i Molde, COOP extra Støver og Snekkeriet Verdal har lignende erfaringer. Vi ser derfor positivt på Treteknisk institutts store prosjekt innen temaet.