Ombruk og levetid

Det snakkes mye om miljø og løsninger for å redusere utslipp. Byggebransjen bruker store deler av klodens ressurser og bransjen representerer også en stor bidragyter på produksjon av avfall. Det er skremmende å se hvor mye som kastes i et prosjekt. Green Advisers følger med avfallsregnskapene og bruker dette som en indikator på hvor godt planlagt prosjektet har blitt. Måltallet er å produsere mindre enn 10 kg avfall pr kvm produsert bygg. Nasjonal gjennomsnitt er vesentlig høyere.

 

I 2019 ble det kastet nesten 2 millioner tonn med bygningsavfall der omkring 1/3 var fra nybygg. Potensialet er derfor enormt å bli flinkere. Enkelte bedrifter og håndverkere er svært flinke, men dessverre er det langt i mellom.

 

Bulls AS lar seg utfordre og i deres prosjekt på Sveberg har de bygd heissjakt av sine rester av massivtre. Derimot hadde de ikke nok rester til trapp, så da kom det godt med rester fra et annet prosjekt. Gjenbruk er et godt miljøgrep, men også å bygge ordentlig med fokus på detaljer og kunnskap. Å bygge hus som tåler et par hundre år i levetid er mulig. Et av de sentrale grep er da å bygge fleksibelt med gode takhøyder. Det er verken dyrt eller vanskelig, men må være på dagsorden. Er vi klare for å øke kvaliteten på våre bygg?