Vanskelig tomt gir muligheter

Etter å ha høstet erfaring med bygging av Øyna kulturlandskapshotell er det utredet flere prosjekter som bygger i bratt og krevende terreng. Massivtreet har stor styrke som må utnyttes bedre og bygninger i bratt terreng er i så måte interessant. Konseptene som er sett på er utkraging med bruk av massivtre som hjelpemidlet.

Hotellet hadde 6 meter utkraging i fra den underjordiske korridoren, og nå ses det på løsninger opp i 8 meter. Samtidig legges det inn noen vinduer i skivene, som gjør at vi får noen ekstra utfordringer.

Kunnskapen er likevel kjærkommen, da det gir mulighet for å bygge på tomter andre ikke ser mulighet i. Bedriftens erfaring med betong, stål og stag gjør at vi har innsikt i hvordan vi kan bolte hele huset fast i en fjellvegg. Derimot så er det ikke praktisk å bo eller bygge i en slik vegg, men teknisk skal vi få løst det. Derimot er det mye mellom fjellveggen og ei flat tomt som står ubenyttet da det ikke ses lønnsomt. Det regnestykket endrer seg når vi kan bygge med lite fotavtrykk og store spennvidder med kunnskapen vi får i disse prosjektene.

Hvis vi ikke får det til med utkragede bygningsdeler, så trenger det heller ikke være feil å sette ett lite antall søyler. Dagens limtrekonstruksjoner gir mulighet for langt færre søyler sammenlignet mot de tradisjonelle bryggerekkenes stolpekonstruksjon. Erfaring fra prefabrikkering kan det også bli veldig rasjonelt, da det er ressurskrevende å sette stilas i store høyder.