Energibruk i bygninger

Byggemetoder er noe mange bedrifter arbeider med. Vår interesse går også inn på de tekniske anlegg og løsninger som brukes der. Vi har i mange år samarbeidet med NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi for å finne smarte løsninger på idrettsanlegg. Denne kunnskapen bruker vi også på andre arenaer.

I fjor var vi med i to boligprosjekter som har noen interessante erfaringer. Begge er isolert etter kravene gitt i teknisk forskrift. Begge husholdningene er antall beboere det samme og i samme aldersgruppe. Begge bygningene er i to etasjer. Begge har gulvvarme som oppvarmingssystem med balansert ventilasjonsløsning. Luft-tettheten på begge byggene er rundt 0,5 luftvekslinger pr time ved 50 Pascal

Den ene bygningen er det tradisjonelt bindingsverk med tradisjonelt inntrukket vindsperre kledd med trepaneler både utvendig og innvendig. Den andre boligen har 70 mm massivtre på innsiden av dampbrems med overkledning av tilsvarende panel. Bindingsverksboligen har en elektrisk kjel for produksjon av varme, mens massivtreboligen har bergvarmepumpe som både bidrar til forvarming tappevann, men også romoppvarming.

Massivtreboligen bruker underkant 50 kWh/kvm pr år inkludert lading av el-bil. Varmepumpen gjør et vesentlig bidrag, men den termiske trege massivtremengden må også bidra vesentlig. Dette fordi energibruken i bindingsverksbygget er på 110 kWh/kvm pr år.