Rosenvik fase 2 er i gang

Status ultimo septemberByggmesteren Trio-bygg AS har startet med fase 2 av totalprosjektet Rosenvik kommunale boliger. Nye 12 leiligheter skal i siste del av oktober monteres samtidig som innvendig arbeider av de 12 første enhetene skal fullføres.Eksempel stue i 2.etg

De første 12 leilighetene pågår arbeidene med utvendig fasade og tekniske installasjoner. Bygget blir mindre dominerende enn oppfattet fra tegningene. Trolig hjelper fargebruk, oppdeling av volumene, og skogen på baksiden å redusere inntrykket. Nybygget gir et godt løft for nærmiljøet.

Fase 1 i bakgrunnen og grunnmurer fase 2 i forgrunnenLeilighetene ser til å få en god standard med mye eksponert massivtre innvendig. Pigmentering av vegger er enda ikke påbegynt, noe som vil løfte inntrykket ytterligere. Bygget vil også fremstå bedre uten stillas med tiden. Det Materialbruk fasadekommer tydelig frem på gavlveggen som er ferdigstilt. Utvendig kledning består av luftet pussfasade med pigmentert sluttpuss sammen med brent kledning og linolje fra den lokale virksomheten Rennebu sag og trekultur.