Val idrettshall er reist

Montering av Val idrettshall i Kolvereid gikk veldig godt. Den store bygningen ligger godt i mot de andre driftsbygningene på sørsiden av skoleanlegget til Val videregående skole. Mot internat, kantinebygget er huset skjermet av fjellryggen. 

Den nye veiforbindelsen mellom de to områdene forsterkes med den nye hallen. Samtidig blir det en langt mer praktisk kobling av spesielt på vintertid.

På nært hold er bygget veldig stort, men når landskapet blir arrondert og tilpasset vil inntrykket endre seg betydelig.

Hallen på 1550 kvm ble reist i løpet av 8 arbeidsdager med hjelp fra Albrechtsen AS, sterkt i samarbeid med lokale krefter. Elementer til tak og vegg var da prefabrikkert av skolen på forhånd. Under befaringen av plassen drev de med komplettering overganger.