Full aktivitet i Molde

Bygninger, Prosjekter

Det graves på harde tak i Molde for omlegging av bekk. Rør i 1,2 meter diameter må til for å få unna vannet. Samtidig støpes det fundamenter noen meter unna. I tomta skal det bli et nytt idrettsbygg.

Tidsplanen er stram og råvarer banker på døra fra flere kilder. De 3 første lassene med limtre er på plass. Alle takelementer ligger godt nedpakket på plassen til frustrasjon for den som skal komme frem på tomta. Nå som bygget tar form i gropa, forstår man litt mer hvilke dimensjoner bygget har.

Det går med nærmere 1000 kbm limtre til prosjektet og omkring 1000 kbm massivtre. I tillegg går det med mye annet trevirke til kledninger, vegger, tak og himlinger. Betongjobben er heller ikke ubetydelig, da 2. etasje er på høyde med veien i bakgrunnen.