Nominasjon i ArchDaily

Ett av våre tidligere prosjekter er blitt nominert til årets bygg i verdens største nettsted for arkitektur. ArchDaily har mer om dette under denne linken.

Prosjektet er Øyna kulturlandskapshotell, og er et særegent prosjekt i høy standard. Teknisk er det også nyskapende med å ha utkraget trekonstruksjon på 6 meter som danner soverommene på hotellet. Bad og korridor danner motvekten, som ligger under terreng. Prosjektet har fått meget omfattende omtale rundt om i verden.

Bygget har også fått utmerkelsen fra det britisk/amerikanske bladet Build; Award for Excellence in Architecture and Design, Norway, 2021.

Prosjektet er et teamarbeid mellom oss, byggherre Sakshaug, interiørarkitektur Studio Strek, lysdesign Stokkan lys, ventilasjonplanlegging av COWI, brannkonsept fra Sweco, grunnarbeider fra Farbu & Gausen, tømmer og flis fra byggmester Faanes og Gjøgla, rør/varmearbeider fra Jule industrier, ventilasjon fra Hamstad, elektroinstallasjon fra NTE og møbler/interiør fra Fosseng treindustri.