Val grunnskole er i bruk

6 år siden begynte planene om å bygge ny grunnskole på Val, Kolvereid å ta for alvor form. I fjor høst startet byggingen og nå er skolen tatt i bruk. Noe arbeid gjenstår, men de første elevene og lærerne er på plass. Bygningen har en rammekonstruksjon av limtre, der yttervegger og tak er prefabrikkert. 1585 kvm store skolebygget med 4 klasserom med tilhørende grupperom og garderober. I tillegg er det spesialrom for helsefag og form&farge, sammen med en storstue som gir godt utsyn til det vakre landskapet skolen ligger i.

Skolens driftsavdeling har vært hovedmotor i byggingen med hjelp av lokale bedrifter på tekniske fag og noe innleid kapasitet fra lokal byggmester. Montasjen av bygget ble også kjøpt eksternt og huset ble reist på ei lang uke etter at de hadde prefabrikkert alt av komponenter på forhånd. Innvendige arbeider med gulvstøp og innredningsarbeider ble utført i ettertid. Dette for å sikre en tørr byggeprosess og gode arbeidsforhold. 11 innvendige søyler er med å holde huset oppe, der halvparten har også en andreetasje å ta hånd om. Resterende søylepunkter er kamuflert i yttervegg.

Den arkitektoniske løsningen bygger på dagens skolepedagogiske metoder, men huset er designet for å takle endring i fremtiden. Derfor er det valgt å ha svært få søylepunkter innvendig.

Huset har en utvendig kledning av lokal furu, som under har en trefiberisolering bakenfor og ulike typer innvendig kledning av paneler, massivtre og malte overflater. Teknisk har bygget flere luftaggregater som betjener hver sin sone og styres av luftkvalitet og temperatur. Grunnlasten i oppvarming er gulvvarme, men topplast leveres av ventilasjon. Dette for å kunne få en rask respons på endret varmebehov. Oppvarming hentes fra nærvarmeanlegg på skosflis.

Store vindusfelt gir mye dagslys i lokalene, samtidig er de godt trukket innenfor taklivet for å gi naturlig skjerming. Bygningen er plassert mellom dyrket mark og utmark, men også i kort avstand fra sjøen, som gir en fantastisk læringsarena for flere fag. Storstuen med store glassfasader nordover er det mest spenstige rommet, med mange gode detaljer i rundt.