Loftet er i bruk

Øyna kulturlandskapshotell har tatt i bruk ombygd langhus, hotellets store festsal. Også skybaren «loftet» er ferdigstilt. Åpningen skjedde 8. april med godt over 30 gjester til en 10-retters middag med tilhørende skreddersydd drikke. Skreddersømmen var også i byggeprosjektet, som hadde tre mål; å få bygd ytterligere møterom, et oppholdsrom som skybar og få mer dagslys inn i storsalen.

Hellvikshus Inderøy har stått for betong og tømmerarbeidene, NTE har utført elektroinstallasjonen og Hamstad har levert ventilasjon. Teamet har jobbet sammen på anlegget i flere år og er godt sammensveist i fokus på å finne gode og rasjonelle løsninger. Trebruken er dominerende og av nye spennende grep er 6 meter bred balkongdør på møterommet. Når sommeren kommer, skal det bli spennende å se hvordan rommet kan brukes og ikke minst oppleves, når langveggen kan åpnes opp.

På loftet er også vinduene skapende for rommet med vinkler i flere retninger. Grepet med den store glassfasaden skaper et spennende rom på loftet med utsikt til fjell i både Sverige og Nordmøre på en klar høstdag. Også åpning av langhusets gavl er et spennende grep som endrer rommets karakter betydelig.