Trio-bygg har inngått kontrakt om 24 leiligheter

Bygninger, Kunder

Trio-bygg har inngått kontrakt med Orkdal kommune om bygging av 24 leiligheter. Prosjektet skal gi flere kommunale boliger på Rosenvik i Orkanger sentrum.

Etasjeskille i farta - kjappere med pallegaffel og uten snø-glifare

Leilighetene vil bli utført i massivtre og vil være i kombinasjon av 2 og 3 etasjer. Anbudskonkurransen var åpen på byggeteknikk, men med sterkt ønske om trekonstruksjoner. Byggestart er ved påske 2016 og ferdigstilling medio 2017.

Mottatte løsninger var alt i fra konvensjonelt byggeri til utenlandske moduler. Anbudsvinneren valgte å løse oppgaven med massivtre og vi vil gratulere Trio-bygg med samarbeidspartnere for oppdraget.

Trio-bygg er en lokal entreprenør med hovedsete i Melhus. Ett av referanseprosjektene de har vært delaktig i er Frirom.no, et bygg som er utført sammen med Snekkeriet Verdal.