COOP Prix Straumen

Sted: Sentrum 2, 8226 Straumen

Samarbeidspartnere: Vexti AS med lokale partnere

Vår rolle: Arkitekt, rådgivende ingeniør akustikk, statikk, bygningsfysikk, brann og prosjekteringsleder


Green Advisers har samarbeidet med flere mindre bedrifter for å realisere ny COOP i Sørfold kommune. Straumen sentrum skal få et nytt lokalt knutepunkt, med ny COOP Prix.

Butikken er på nesten 1300 kvm, og ble et betydelig løft fra tidligere butikk med 375 kvm. Prosjektet gikk i sterkt samarbeid med Vexti, som har bidratt i utviklingen av konseptet for COOP.

Prosjektet hadde umiddelbar oppstart og skulle stå ferdig til julehandelen samme året. I oppgaven inngår også omfattende omlegging av vann og avløp, samt utbedring av veikryss.

Løsningene bygger på COOP Valnesfjord, med flere forbedringer på varemottak og byggetekniske løsninger. Bygget skal selvsagt realiseres med bruk av massivtre og limtre i utstrakt grad. Grunnmurer skal også være med norsk naturstein.

Materialvalgene er like imponerende som byggefarten; innvendige vegger er kledd med 20×215 mm hvitlasert limtrepanel. I taket er det benyttet spaltepanel med 50 % akustisk lydabsorbent. Utvendig benyttes 25×350 mm linoljekokt gran limtre sammen med naturstein grunnmurssystem og platefelter.

Miljøregnskapet; ca 40 % redusert klimautslipp sett mot tradisjonelt næringsbygg i stål og sandwich.Project Details

  • Client: Vexti AS
  • Start Date: Oktober 2015
  • End Date: Oktober 2016