Løken brannstasjon

Sted: 1960 Løken

Samarbeidspartnere: arkitekt Hans Bjørn Holter, NCO på betong/fundamentering/brann, JaNo AS totalentreprenør, elektroleveranse fra Slorbakk & Thoresen AS, sanitær fra Halvor Sveistrup AS og ventilasjon fra Aurskog Ventilasjon og Blikk AS

Vår rolle: Rådgivende ingeniør bygningsfysikk, trekonstruksjon og akustikk

Areal: 363 kvm grunnflate med bruksareal på 525 kvm.

Bygget er reist med Green Building System med lokale tilpasninger. Søyle og bjelker er lagd i limtre, mens mye av veggene er i massivtre. På taket er det benyttet Protan Blueproof fordrøyningssystem.

Huset er prefabrikkert hjemme på gården til Jarle Norli. Massivtreet var lagd hos Nordisk massivtre og Splitkon sine fabrikker. Utvendig limtrepanel er svartbeiset i 350 mm bredde fra Norsk limtre.

Arkitektens fargevalg er rydding og rasjonelt, rødtoner, et par valører av sort og naturlig tre beskyttet med flere lag lakk. Fargepaletten er gjennomgående på bygget og gir en oppfattelse av en balansert helhet. 

Teknisk benyttes pellets fyringsanlegg på bygget som leverer varme til tappevann, ventilasjon og gulvvarme i garderober. En stor del av forbruket går til vaskevann i vaskehallen. Dette bygget har den første vaskehallen oss bekjent bygd i massivtre. Det skal bli spennende å følge med.

Bygget er gjennomført i en totalentreprise i en nøktern, men solid utførelse.