Ski Bygg Askim – Byggvarehus

Sted: Buersvingen 6, 1814 Askim

Samarbeidspartnere: Albrechtsen, Per Kirkeng, Per Erik Østlie, AA Elektro, Ski VVS og Enøk Systemer.

Vår rolle: Arkitekt, rådgivende ingeniør bygningsfysikk, akustikk, statikk, vann/avløp, prosjekteringsleder, prosjektleder og anleggsleder


Bygget er på 3800 kvm, fordelt med 3000 kvm lager, 600 kvm butikk, og 200 kvm administrativt. Byggets laveste høyde er på 7 meter, men passerer 12 meter på det høyeste. Huset har 2 tellende etasjer, og har en del spennende tekniske løsninger.

For å nevne noe; ventilasjonsrommet henger i taket på lageret, over gjennomkjøringen for kundene. Som følge av et behov for sprinkeltank, er varmeanlegg og kjøleanlegg koblet til denne tanken, som fungerer som et magasin for vann i riktig temperatur avhengig av årstid. Tanken kan gi kaldt kjølevann om sommeren, og lunket vann om vinteren. Dette for å utnytte effekten i varmepumpene ideelt.

All belysning er med LED, og alle portåpninger kjøres både med isolert port og hurtigport. Dette for å lettere kontrollere energibruken i bygget.

Huset er bygd med massivtre og limtre, men også takelementer i tre. Gulvet i butikken er slipt betong, mens i lageret er betongen stålglattet og vokset.

Byggingen har pågått de siste 7 måneder, der monteringen av bygget startet 1. februar i år. Hovedtyngden av prefabrikkering skjedde før jul, parallelt med grunnarbeider og fundamentering.

Huset viser en alternativ løsning til tradisjonelle næringsbygg bygd i stål og sandwich-konstruksjon. Bygget føyer seg i rekken av næringsbygg vi har deltatt i, som viser at trehus er et reelt alternativ til konvensjonelle bygg.Project Details

  • Client: Ski Bygg Askim
  • Start Date: Februar 2016
  • End Date: Juni 2016