Ny aktivitet i Askim

Bygninger, Kunder, Prosjekter, Systemløsninger

Prefabrikkering av fundamenter er i gang i Askim. De skal brukes til nytt produksjons- og kjølelager ved Biri planteskole. 32 fundamenter skal støpes ut og klargjøres for levering.

 

Arbeidene utføres av Albrechtsen AS for Massive bygg AS. Sistnevnte er et arbeidsfellesskap mellom Ingar Albrechtsen og byggmester Magne Fjellhaug AS. Dette blir et spennende foretak å følge fremover. Bedriftens strategi er å arbeide kun med bygging av større massivtrebygg på Østlandet.

Forbildet er Vexti AS i Bodø og deres leveranse så langt av 4 store bygg på nesten 7000 kvm.

Evje flerbrukshall er i rute

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Vinteren er ikke i rute i Setesdal, men byggingen hos Smeland byggservice AS er mer på plass. Hallen ble reist i noen hektiske uker før sommerferien, og nå tar den for alvor form innvendig. Utvendig er det kun mindre kompletteringsarbeid som gjenstår.

Største frittspenn er 28,4 meter og snølommer opp til 1 tonn/kvm er lagt i designen for konstruksjonen.

Kombielastisk gulv er lagt, og det er klart for banemerking. Tekniske fag er på sitt høyeste aktivitetsnivå, samtidig som snekkerne har begynt med systemhimlinger.

Utvendig er støyskjerm bygd og veiarbeider pågår mellom parkering og hovedveien. Takk til anleggsleder Morten Aasland for bildene.

Boliger i Orkdal tar form

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Leilighetsbygget på Rosenvik tar form under utførelse av Trio-bygg. 24 kommunale leiligheter bygges for Orkdal kommune, og nå har kledninger blitt ferdigstilt utvendig. Innvendig arbeides det med ferdigstilling av overflater og tekniske fag for de første 12 leilighetene.

Utvendig er det benyttet brent kledning av gran, produsert lokalt av Rennebu sag og trekultur. I tillegg er fasadene brutt opp av luftet pusssystem utført av Trio-bygg.

Lavblokka med ytterligere 12 leiligheter er godt i gang med isolering og kledning.

COOP Løpsmarka utvides

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Dagens butikk Vi vil gratulere COOP Nordland og Vexti med ny kontrakt. COOP Løpsmarka skal utvides og profileres på nytt med COOP Nordlands miljøprofil. Dette prosjektet er det fjerde i samarbeidet mellom Vexti og COOP.

Ny butikk

Kontrakten er en spennende øvelse i fasadeoppgradering av et 6 år gammelt næringsbygg. I tillegg skal butikken utvides og varemottaket skal forbedres. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2017. Håper derfor på en snill vinter.

Rosenvik fase 2 er i gang

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Status ultimo septemberByggmesteren Trio-bygg AS har startet med fase 2 av totalprosjektet Rosenvik kommunale boliger. Nye 12 leiligheter skal i siste del av oktober monteres samtidig som innvendig arbeider av de 12 første enhetene skal fullføres.Eksempel stue i 2.etg

De første 12 leilighetene pågår arbeidene med utvendig fasade og tekniske installasjoner. Bygget blir mindre dominerende enn oppfattet fra tegningene. Trolig hjelper fargebruk, oppdeling av volumene, og skogen på baksiden å redusere inntrykket. Nybygget gir et godt løft for nærmiljøet.

Fase 1 i bakgrunnen og grunnmurer fase 2 i forgrunnenLeilighetene ser til å få en god standard med mye eksponert massivtre innvendig. Pigmentering av vegger er enda ikke påbegynt, noe som vil løfte inntrykket ytterligere. Bygget vil også fremstå bedre uten stillas med tiden. Det Materialbruk fasadekommer tydelig frem på gavlveggen som er ferdigstilt. Utvendig kledning består av luftet pussfasade med pigmentert sluttpuss sammen med brent kledning og linolje fra den lokale virksomheten Rennebu sag og trekultur.

COOP Straumen nærmer seg ferdigstilling

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Innvendige arbeider pågårCOOP Straumen nærmer seg ferdigstilling. Fra oppstart fundamentering 30. mai har prosjektet gått i et imponerende tempo under ledelse av Per-Kristian Berg og Glenn Molid i Vexti.Utvendig komplettering

Bygget er på 1300 kvm, der Vexti samarbeider med flere lokale krefter for å få en effektiv byggeplass. Huset er bygd med prefabrikkerte elementer av massivtre og med hjelp av limtre oppnås en søylefri butikk med spennvidder på 25 meter. Nybygget blir i sterk kontrast med gammelbygget med mange søyler og vanskelig geometri.

Materialvalgene er like Baksiden med varemottakimponerende som byggefarten; innvendige vegger er kledd med 20×215 mm hvitlasert limtrepanel. I taket er det benyttet spaltepanel med 50 % akustisk lydabsorbent. Utvendig benyttes 25×350 mm linoljekokt gran limtre sammen med naturstein grunnmurssystem og platefelter.

Miljøregnskapet; ca 40 % redusert klimautslipp sett mot tradisjonelt næringsbygg i stål og sandwich.

Oppgradering og oppbygging av ny takkonstruksjon

Kunder, Prosjekter, Systemløsninger

Status på tirsdagDenne uka er Green Advisers på feltarbeid. Oppgaven er sammen med Fosnes kommune å utbedre en uheldig løsning fra 60-tallet. Ungdomsskolen har flatt tak med innvendige Klargjøring nedløp og vært plaget med lekkasjer. Nå bygges det sammen med lokale byggmester Kolbjørn Skjærvik i Jø-bygg AS gammeldags tak med fall, og utvendige renner og nedløp.

Ny bærekonstruksjon i limtre med dagens snølaster bygges over det gamle taket. Moderne dampsperre og 35 cm tilleggsisolering inngår i oppdraget. Ny tekking for 82 mm massivtre som taktro skal utføres. Over isolasjonen dannes et Montering i gangtradisjonelt luftet kaldloft.

Montasje av bjelker gikk bedre enn forventet, og 14 nye takbjelker var montert under 5 timer. Torsdag starter montering av taktro, noe vi ser frem i mot. 10 meter lange massivtreskiver skal løftes opp.

COOP Sørfold er i rute

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Innvendige arbeider i SørfoldDen nye butikken COOP Sørfold er i rute. Det er nå lettere å forstå hvor stor butikken er, nå som innredningsarbeidene er i gang. 500 kvm 20 mm limtre innvendig panel skal monteres, levert av Norsk limtre. Vexti og Andersen elektriske arbeider hardt for å holde fremdriften, da det er 2 måneder igjen til å bli ferdig.Rustikk grunnmurselementer og tettvokst børstet gran kledning

 

Akustikkhimlingen var ferdig i forrige uke med sine over 4700 meter med spaltepanel. Butikken vil gi et solid løft for kommunen, der den nye butikken vil være nesten tre ganger så stor som eksisterende.

Standarden er også høyere, med bruk av robuste materialer fra Oppdal naturstein og Norsk limtre utvendig. Ute jobber Moldjord bygg og anlegg med å ferdigstille gravarbeidene parallet med snekkerne fra Vexti.

Fri høyde opp til takbjelkene er 3,5 meter på sitt laveste og over 6 meter på det høyeste. Butikken er søylefri med bjelker på 25,4 meter lagd av 15,6 kbm limtre!

Triobygg bygger leiligheter i Orkdal

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Rosenvik 24. juni 2016For Orkdal kommune bygger byggmesteren Triobygg 24 nye leiligheter. Triobygg er totalentreprenør i prosjektet og samarbeider med flere lokale bedrifter for å løse oppgaven. Byggeprosjektet er en del av Orkdal kommunes satsing på økt trebygging og i tråd med miljømål. Bildene er tatt med ei ukes mellomrom fra byggeplass, der det er ny leveranse av massivtre 2 ganger i uka.

Rosenvik 1. juli 2016Orkdal har stor tradisjon i industriell husbygging. En av de store norske ferdighusaktørene var Christian Thams i virksomheten Strandheim brug.

Gründeren var også en av de som etablerte det kjente industrikonsernet Orkla. Bedriften eksisterer i beste velgående i dag.

Frirom på veiGreen Advisers er byggherreombud i prosjektet, og er det første rene boligprosjektet i massivtre bedriften deltar i. Triobygg har bygd en del i massivtre tidligere. Prosjektet er derfor svært interessant faglig for begge parter, da tilnærmingen til husbygging er ulik og utveksling av løsninger er høyt på dagsorden.

Samarbeidet med Triobygg er ikke helt nytt, da begge parter har jobbet i prosjektet frirom.no