Triobygg bygger leiligheter i Orkdal

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Rosenvik 24. juni 2016For Orkdal kommune bygger byggmesteren Triobygg 24 nye leiligheter. Triobygg er totalentreprenør i prosjektet og samarbeider med flere lokale bedrifter for å løse oppgaven. Byggeprosjektet er en del av Orkdal kommunes satsing på økt trebygging og i tråd med miljømål. Bildene er tatt med ei ukes mellomrom fra byggeplass, der det er ny leveranse av massivtre 2 ganger i uka.

Rosenvik 1. juli 2016Orkdal har stor tradisjon i industriell husbygging. En av de store norske ferdighusaktørene var Christian Thams i virksomheten Strandheim brug.

Gründeren var også en av de som etablerte det kjente industrikonsernet Orkla. Bedriften eksisterer i beste velgående i dag.

Frirom på veiGreen Advisers er byggherreombud i prosjektet, og er det første rene boligprosjektet i massivtre bedriften deltar i. Triobygg har bygd en del i massivtre tidligere. Prosjektet er derfor svært interessant faglig for begge parter, da tilnærmingen til husbygging er ulik og utveksling av løsninger er høyt på dagsorden.

Samarbeidet med Triobygg er ikke helt nytt, da begge parter har jobbet i prosjektet frirom.no