BygningerKunderProsjekter

COOP Straumen nærmer seg ferdigstilling

Innvendige arbeider pågårCOOP Straumen nærmer seg ferdigstilling. Fra oppstart fundamentering 30. mai har prosjektet gått i et imponerende tempo under ledelse av Per-Kristian Berg og Glenn Molid i Vexti.Utvendig komplettering

Bygget er på 1300 kvm, der Vexti samarbeider med flere lokale krefter for å få en effektiv byggeplass. Huset er bygd med prefabrikkerte elementer av massivtre og med hjelp av limtre oppnås en søylefri butikk med spennvidder på 25 meter. Nybygget blir i sterk kontrast med gammelbygget med mange søyler og vanskelig geometri.

Materialvalgene er like Baksiden med varemottakimponerende som byggefarten; innvendige vegger er kledd med 20×215 mm hvitlasert limtrepanel. I taket er det benyttet spaltepanel med 50 % akustisk lydabsorbent. Utvendig benyttes 25×350 mm linoljekokt gran limtre sammen med naturstein grunnmurssystem og platefelter.

Miljøregnskapet; ca 40 % redusert klimautslipp sett mot tradisjonelt næringsbygg i stål og sandwich.