Oppdatering takprosjektet

12 kvm taktro i luftaTaket på Jøa ungdomsskole fullføres i disse timer. Med to kranhavari og litt utfordrende logistikk fra Østerrike er taket endelig på plass. Konseptet fungerte bedre enn forventet.

Bjelkemontasje        Mottak av element        Koblingspunkt

Eksisterende bygg var både skjevt og uregelmessig i bæringen. Styrken i massivtre og limtre er den enkle tilpasningsevnen. De nødvendige justeringer var enkelt å få utført, så enkelt at det ikke ble Tekking pågårstans i arbeidene.

 

Dette eksemplet gjør det fristende å tenke videre på noe flere har gjort før; utnytte flate tak i tettbygde strøk til å bygge oppover i flere etasjer. Med storformat massivtre kan det også utføres i kombinasjon moduler og elementer.