SIVA Åmot er i gang

Ny fabrikk for Splitkon AS er i gang i Modum kommune. Utbygger SIVA Åmot Eiendom AS bygger ut ny fabrikk i massivtre og limtre på nesten 9000 kvm. Bygningen skal inneholde ny produksjonslinje for massivtre i storformat.

Råvaren inn er plank i ulike kvaliteter og format, og ferdigvaren er kundetilpasset massivtreskiver. Klimaskallet og teknisk infrastruktur skal være ferdig til juni neste år da maskiner kommer. Maskinmontasje og utvendig komplettering vil pågå parallelt.

Det lokale firmaet Strand og Enger er i gang med grunnarbeidene.