Rollaghallen klar til åpning

Rollag utvendig

Rollaghallen åpnes lørdag 24. august. Hallen fremstår som en del av bygningsmiljøet ved Idrettskolen i Numedal. Hallen kommer som et resultat av stor innsats av lokale håndverkere sammen med skolens og kommunens administrasjon.

Green Advisers har vært arkitekt, prosjekteringsleder og byggeleder. BN-bygg AS har vært generalentreprenør med hjelp fra Fulsaas maskin AS, Forende montører AS, OK ventilasjon AS, Rørsenter Rødberg AS, Splikon AS med flere.

Konseptet i hallen bygger på systemene i fra Snekkeriet Verdal, men der bæresystemet er tilpasset mot formatkravene til håndballflate. Hallen er noe lengre enn normalt, for å gi plass til hoppegrop i enden. Hoppegrop er hydralisk oppløftbar madrass som benyttes mye i freestyle, turn og stavhopp. Bygningens totalareal er nesten 1500 kvm, der garderober benyttes i nabohusets gymsal.

Utvendig er huset kledd med gran limtrepanel kokt i linolje, mens innvendig er det benyttet interiørbeis direkte på massivtreet. Huset er godt isolert, og er beregnet til energiklasse B. Bygget vil bli fulgt opp i ettertid for å verifisere energimålsettingen.

Bygget inneholder omkring 300 kbm trelast, som tilsvarer ca 550 kbm skurtømmer. Huset binder opp omkring 270 tonn CO2-ekvivalenter. Den dagen det skal rives, vil det være potensiale for omkring 180 favner med ved.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.