Bruer på Sjusjøen

I samarbeid med Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning har det ble blitt bygd et bindeledd i gangveinettverket på Sjusjøen. Prosjektet hadde behov for 2 bruer som Rennebu-bjelken har levert i samarbeid med Ringsakfjellet drift AS. Bruene går over elva Tyria med et frittspenn på 14,3 meter og rørgata for det lokale kraftverket med nesten 8 meter.

Trebruene er dimensjonert for lokal snølast på 650 kg/kvm og samtidig brøyteredskap i form av 15 tonns traktor. Trebruer ble valgt da det er økonomisk fordelaktig og forenkler fundamenteringen vesentlig. Etter råd fra Vegvesenets bruavdeling ble det sett på landkar i naturstein med begrenset trykkavlastningsplate i betong. Grave og murerarbeidene ble utført av lokale krefter med Åsmund Berntsen bak spakene.

Bruene ble prefabrikkert på Berkåk i Rennebu og heis på plass i en enhet.

Historien bak konstruksjonen er spennende. Brukonstruksjonen bygger på en gammel teknikk å forspenne bærebjelker slik at man kunne oppnå større spenn i gamle store bygg. Metoden ble brukt i gamle pakkhus, kirkebygg og langhus. Per Otto Yttervoll fra NTNU var med om et prosjekt ved Geitbåtmuseet for over 10 år siden som ga introduksjonen til matematikken bak denne metoden. Den ble ytterligere statisk analysert av Arne Vaslag i årene som fulgte.

Dette ga innsikt og forståelse i hvordan tverrsnittspenningene kunne utnyttes og Rennebu-bjelken AS ble etablert for å lage produkter rundt denne kunnskapen. Løsningen medfører at man kan redusere tverrsnittshøyden opp til 40 % som følge av å forspenne bjelken. Det finnes flere patenter som beskriver ulike løsninger, men enkelheten i den historiske løsningen er foretrukket. Da lages det friksjonstenner i midtsjiktet av bjelken som bøyes og settes sammen slik at spenningsbildet blir motsatt av lastsituasjonen i praktisk bruk.

Det gjør at bruene får en svært god geometrisk balanse. Sammen med materialvalget tre glir det også godt inn i landskapet uten å bli en voldsom konstruksjon. Frihøyde er beregnet mot kravene ved 200-årsflom over elva, mens Elvia hadde andre krav over rørgata. Resultatet har gitt en flott gangvei som kobler sammen gangveiene som er etablert i området.