Byggestart for Bankgata idrettshall

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Sammen med Bygg og vedlikehold Bodø AS og flere lokale entreprenører kommer oppfølgingsprosjektet fra i fjor. Denne gangen skal det bygges idrettshall for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Prosjektet er en todelt entreprise på omkring 3500 kvm. Hallen videreutvikles fra tidligere bygg, der også taket prefabrikkeres i elementer.

Hovedinngang

Byggestart ble det denne uken, og det blir et spennende prosjekt. Flatpakket er huset 75 vogntog i et byggesett som prefabrikkeres ved 4 lokasjoner.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.