Nytt næringsbygg underveis i Askim

Bygninger, Prosjekter

Vi vil gratulere Per Kirkeng(grunnarbeider), Albrechtsen(betong), Per Erik Østlie(tømmer), AA Elektro installasjon(Sterk/svakstrøm), Enøk-systemer(Ventilasjon) og Ski VVS(Rør/sprinkler) med kontrakt. Bedriftene har så langt gitt et meget solid inntrykk og vi gleder oss til å arbeide sammen i prosjektet.

Fasader mot syd og vest med hovedinngang Varemottak og miljøstasjon Østfasaden og mot resterende nye industriområder

Oppgaven er å bygge ny butikk og lager for SkiBygg. Huset bygger på systemer i Green Building System. Tilpasning er gjort slik at alle byggevarer som skal anvendes på prosjektet finnes i handelen hos SkiBygg. Dette er en krevende og svært spennende tilnærming som skal bli interessant å følge resultatene av.

Byggeteknisk videreføres det kjente konseptet med utstrakt bruk av limtre, massivtre og gode energiløsninger sammen med en godt isolert bygningskropp.

Vi vil følge prosjektet tett fremover, da det er en av de større prosjektene i Green Building System.  Bygningen er på nesten 3800 kvm, hovedsaklig på ett plan.