Ny butikk for COOP

Glenn Molid, Helge Nydal, Vidar Nordang, Jan Rune Gabrielsen og Åke Stifjell på byggeplass

Ny COOP Prix er i gang på Støver, Bodø. Været etter påske gjorde monteringsarbeidet til en utfordring, men de er nå godt i gang. Prosjektet eies av Støver eiendomsdrift AS, der Bygg og vedlikehold Bodø AS er totalentreprenør.

Bygget har en grunnflate på underkant 1000 kvm og benytter byggesystemet GBS. Prosjektet startet 11. februar i år og skal være ferdig høsten 2013.

Green Advisers bistår med prosjektlederassistanse og rådgiver på byggeteknikk. Norconsult Trondheim bidrar med arkitektur, landskap og funksjonsbeskrivelse elektro og VVS. Norconsult har også detaljregulert eiendommen tidligere.

Bygg og vedlikehold har så langt fått god hjelp av Wolden maskin, Skifjord kran og Splitkon. Mer informasjon vil komme…

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.