Siste tilskudd til St. Olavs hospital

Frirom er kommet på plass ved Kvinne-barn-senteret ved St. Olav hospital. Bygget ser svært så lovende ut med sin plassering 20 meter over bakken på en takterrasse for pasienter og pårørende.

To arktiektstudenter sammen med pådrivere fra sykehuset har vært aktive over lengre tid. Snekkeriet Verdal gjorde tegning om til virkelighet sist vinter og skapte en konstruksjon i massivtre, fiberisolasjon og ospspiler. Konstruksjonen er et kunstverk i tre, som skal skape glede for flere enn stolte håndverkere. Ære være dyktige håndverkere!

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.