Etter ei uke i Askim

Overganger ferdigstilt og klart for kledningProsjektet i Askim har begynt å ta mer form. Forståelsen av husets størrelse blir en annen når tak og vegger definerer et volum. Allerede er 380 kvm tak er på plass, noe som er positivt i regntunge dager. De nesten 24 meter lange bjelkene er lagt opp på en lang utvekslingsbjelke midt igjennom bygget. Denne er nesten 50 meter lang, oppdelt strategisk i balanse mellom skjærkrefter og Bæresystemet ligger noe fremfor takarbeidenemomentnullpunkt. Samtidig er mye vegg også ferdig tettet og klargjort for kledning. Veggene avstiver konstruksjonen under montering sammen med takelementene. Det gjør arbeidene rundt huset langt sikrere.

De store bjelkene omkring 5,2 tonn har blitt rutine, og løftes på plass som et annet bjelkelag sammen med Eriksen kran og håndverkerne fra Per Erik Østlie.Spinkeltankens plassering

Samtidig har byggingen av sprinkelvannmagasin kommet i gang. Per Kirkeng har snart gjort klart for støpingen av 250 kbm store bassenget. Dette skal kompensere for begrenset kommunalt ledningsnett.

Tanken er å utnytte det samme vannmagasinet som et varmemagasin eller batteri i varmesystemet til bygget, slik at driftskostnadene i huset kan bli enda hyggeligere. I tillegg er huset godt isolert sett mot tradisjonelle næringsbygg med sine 35 cm isolasjon i tak og effektivt 24 cm i vegger.