Øyna-parken utvides

Øyna-parken i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag bygges ut. Anlegget begynte som et beskjedent anlegg for putball. Første bygningen var tegnet av Gisle Løseth som et langhus. Dette skulle være et samlingsted for anlegget.Øynaparken i sin prakt

Frode og Kristine D. Sakshaug gjør en god jobb som vertsskap, og behovet ble større. Løseth tegnet da videre kjøkkenavdeling og restaurant. Plassen har blitt en suksess, og nå må de utvide. Med inspirasjon fra eksisterende løsninger utvides nå anlegget med konferanseavdeling og ny adkomst.

Normann vurderer arbeidetDenne gangen bygges også anlegget av lokale krefter, der Faanes & Gjølga står for bygningsarbeidene på Inderøys tak. Gaussen & Farbu har gjennomført grunnarbeidene. Normann Faanes er prosjektets mesterhjerne, og en fantastisk støttespiller i prosjektet som både tømrer og løser tekniske utfordringer på strak arm.

Med god hjelp fra vertsskapet skapes et svært spennende bygg med ekstrem utsikt over Trondheimsfjorden og tettstedet Straumen. Råvarer til huset hentes så nært prosjektet som praktisk mulig, akkurat som i restauranten som serverer lokale råvarer på en svært smakfull måte.Øynaparken