Biri flerbrukshall

Sted: Gjøvik kommune

Samarbeidspartnere: Massive bygg AS og Biri idrettslag

Vår rolle: Arkitekt, rådgivende ingeniør statikk, geoteknikk, brann og akustikk, samt anleggsledelse for Massive bygg. Forprosjektarbeidet var for Biri idrettslag.

Bygningen består av håndballhall med 4 garderober, lager, vrimleareal og vakt/kiosk. I tillegg kommer vaskesentral og teknisk rom. Bygget er 1740 kvm stort og er utbygd av Biri idrettslag i en forhandlet totalentreprise.

Bygningen er bygd rundt en limtre bærekonstruksjon og avstivet med forsterket massivtre. I tak er det brukt limtrekassetter fylt med isolasjon, kryssluftet sammen med mønelyre. Taket er tekket med 2 lag asfaltekking.

Husets klimaskall, ringmur og fundamenter er prefabrikkert hos Albrechtsen AS i Ringvoll i Hobøl kommune. Elementene er deretter fraktet opp til byggeplass og montert av samme firma. Bæresystemet er levert direkte på byggeplass fra fabrikken i Skellefteå.

Innvendige vegger består enten av massivtre eller bindingsverk. Noen av massivtreveggene er påforet og isolert for å oppnå nødvendig brannmotstand.

Gulvene er enten slipt betong, gulvbelegg eller parkett. Gulvvarme er lagt i garderober, andre rom er omvarmet primært gjennom ventilasjon med hjelp av luft til vann-varmepumpe. Varmepumpen bruker CO2 som gass. Dette gjør at man kan unngå ettervarmer med strøm for å få produert de høye temperaturer til tappevann. Varmepumpen lager derfor alt varmtvann, ventilasjonsvarme og gulvvarme i bygget.

Bygget tilfredsstiller energiklasse A.