Kaldtlager Ski bygg

Sted: Ski kommune

Samarbeidspartnere: Shark arkitekter AS, Albrechtsen AS, AA elektro AS, Ski VVS AS, Per Kirkeng og byggherren Kjeppestadveien 44 AS/Ski Bygg AS

Vår rolle: Rådgivende ingeniør statikk, byggeledelse for byggherre. 

Bygningen skal være bufferlagring av byggevarer for kjeden Ski Bygg. Bygningen er på 3000 kvm og er en uisolert konstruksjon. Konstruksjonen er en semipermanent løsning med begrenset levetid. Derfor ser man massivtre eksponert for vær og vind.

Statisk er konstruksjonen spenstig da massivtreet er utnyttet for avstivende konstruksjon. Det gjelder både gavler, men også sluser i hovedportene til bygget.