Idrettens hus Molde

Sted: Molde

Vår rolle: Arkitekt, rådgivende ingeniør konstruksjon, bygningsfysikk, akustikk, vann/avløp, prosjekteringsleder og montasjeleder

Areal: 8400m2

Idrettens hus Molde inneholder: Håndballhall med tribuner, 25×45 meter; Basishall / turnhall med tribuner; Aktivitetssaler, 2 stk 500 kvm (kan deles i 4 stk 250 kvm), 1 stk 150 kvm og 1 stk 200 kvm; 14 stk garderober med dusj, derav 5 stk enegarderober; Styrkerom; Rom for utholdenhetstrening; 2 klasserom; Lærerrom; 5 kontorer; Flere møterom / klubbrom; Kiosk; Vrimleareal; Sosialt rom; Overbygd skatepark i sokkeletasje; Driftsavdeling / verksted

Idrettens hus er en del av et større idrettsanlegg i sentrum av Molde by og er en del av de kommunale anleggene. Molde ligger på vestkysten av Norge, med utsikt til Atlanteren så vel som et stort omfang av høye fjelltopper. Bygningen erstattet et tidligere idrettsbygg med noe begrenset kapasitet og fasiliteter.

Idrettens hus har spesialiserte idrettsrom med storhall for ballidretter, turnhall, ulike kampsporthaller, skatehall, dansesal, speilsal, styrkerom og utholdenhetsrom med tilhørende garderobeanlegg og lager. I tillegg er det ulike undervisningsrom og kontorer for både kommunen og idrettslagene i bygget. I byggets sokkeletasje er det i tillegg verksted for driftsavdelingen.

Bygget er et knutepunkt mellom flere skolemiljø i byen og ligger strategisk til imellom disse. Bygget er lagd som et knutepunkt som kobler sammen trafikken fra ulike gateplan inn i byggets kjerne med vrimleareal og kiosk. De utvendige anleggene med fotballbane, friidrettsbane, skatepark, parkour og turløyper blir bygget et sentralt møtested for både unge og eldre.

Byen ligger i en åsside, som gjør at tomten har store høydeforskjeller. Bygningen er derfor strategisk lagt ned i terreng for å beholde naboers utsikt samtidig har til hensikt å ta ned den opplevde størrelsen av bygningen. Hver etasje kommuniserer derfor med gateplan på sitt nivå, på alle huset sider og møtes i huset sentralpunkt, vrimearealet.

Konseptet bygger på to volumer som fletter seg inn i hverandre og har fått hver sin kledningsprofil for å underbygge dette. Ulike innganger er skjært inn i hovedvolumene og fått store fritthengde tak til å gi en tydelig markering i sin fasade. Kledningen utvendig er utført i en naturgrå gran i kombinasjon med en skarpere, men jordnær orange til å signalisere en kreativitet inn i bymiljøet.

Strategisk utforming av vinduer i korridorer gir innsyn i de ulike idretter, uten at utøverne føler seg på utstilling. Vinduer i fasader er også strategisk plassert for å gi dagslys og samtidig unngå blending fra sol. Glass har også vært et hjelpemiddel i design i enkelte interiørmiljø samt kunstnerisk utsmykking. Materialvalgene er tungt inne på tre, fra eksponert massivtre til paneler i tre, men også utstrakt bruk av eik i benker, gulv, lister, rekkverk og vindusbenker. Trafikksoner og trapper er utført i polert betong i hensikten å skape kontraster.

Bygningen er en trekonstruksjon i 3 etasjer, der limtre og massivtre er brukt i kombinasjon for å oppnå de store spennviddene de ulike rommene krever. Klimaskjermen er prefabrikkert i systemet Green Building System. Systemet dekker fundamentering, bærerammer, yttervegger, etasjeskiller og tak.