Val skole

Sted: 7970 Kolvereid

Samarbeidspartnere: grunnarbeid Sverre Tangen, montasje Albrechtsen AS, elektro Elcom Rørvik AS, ventilasjon/automatikk Hamstad AS og bygg/tømmer Val skoler AS/Norgeshus Rørvik AS.

Vår rolle: Arkitekt, rådgivende ingeniør bygningsfysikk, konstruksjon, akustikk, geoteknikk, vann/avløp.

Areal: 1587m2 til 75 elever og 20 ansatte.

Bygget inneholder 4 klasserom med tilhørende garderober med toaletter, grupperom, nærareal med mediatek. I tillegg er det 3 arbeidsrom for lærere og 3 kontorer, spiserom, garderobe og toaletter. I byggets kjerne finnes det storstue med et større amfi med utsikt over skolens eksisterende landsbruksskole og tilhørende kantine/internatbygninger.

Huset varmes opp av nærmiljøanlegget som tilhører skolen. Varmesystemet er dels vannbåren gulvvarme og dels ventilasjon. Det er 3 systemsoner bygget er delt opp i. Et bæresystem i limtre gjør at det er ingen bærende innervegger, og avstivning gjøres med massivtre i ytterveggene sammen med stive takskiver i tak. Huset er bygd opp med elementer fra Green Building System.

 

 

 

 

 

 

Project Details

  • Start Date: Mai 2020
  • End Date: Juli 2021