Rollaghallen

Sted: 3626 Rollag

Samarbeidspartnere: BN-bygg AS har vært generalentreprenør med hjelp fra Fulsaas Maskin AS, Forende Montører AS, OK Ventilasjon AS, Rørsenter Rødberg AS, Splikon AS med flere.

Vår rolle: Arkitekt, rådgivende ingeniør akustikk, bygningsfysikk, prosjekteringsleder og prosjektleder


Konseptet i hallen bygger på systemene i fra Snekkeriet Verdal, men der bæresystemet er tilpasset mot formatkravene til håndballflate. Hallen er noe lengre enn normalt, for å gi plass til hoppegrop i enden. Hoppegrop er hydralisk oppløftbar madrass som benyttes mye i freestyle, turn og stavhopp. Bygningens totalareal er nesten 1500 kvm, der garderober benyttes i nabohusets gymsal.

Utvendig er huset kledd med gran limtrepanel kokt i linolje, mens innvendig er det benyttet interiørbeis direkte på massivtreet. Huset er godt isolert, og er beregnet til energiklasse B. Bygget vil bli fulgt opp i ettertid for å verifisere energimålsettingen.

Bygget inneholder omkring 300 kbm trelast, som tilsvarer ca 550 kbm skurtømmer. Huset binder opp omkring 270 tonn CO2-ekvivalenter. Den dagen det skal rives, vil det være potensiale for omkring 180 favner med ved.


Project Details

  • Client: Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole