Snekkeriet Verdal

Sted: Industrivegen 2B, 7650 Verdal

Samarbeidspartnere: Snekkeriet eiendom AS, Snekkeriet Verdal AS, P. Blakstad AS, Njål Kongsvik med flere.

Vår rolle: Arkitekt, rådgivende ingeniør bygningsfysikk, akustikk, prosjekteringsleder og prosjektleder


Det første bygget realisert med GBS.