Naturens eget kretsløp

Nasjonal trenyhet

Norges skogeierforbund har lagd en kort informativ film om naturens kretsløp sett i et miljøperspektiv som gir grunnlag for ettertanke.

please install flash