Naturens eget kretsløp

Norges skogeierforbund har lagd en kort informativ film om naturens kretsløp sett i et miljøperspektiv som gir grunnlag for ettertanke.

please install flash

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.