Oppgradering av standardløsningen

Produkter, Systemløsninger

Byggesystemet som Green Advisers benytter i de store trebyggene utvikles stadig. Systemet går under navnet Green Building System(GBS), og vil bli benyttet i ny COOP-butikk i Fauske.

Stein og rustikk kledning

Bildet viser kombinasjonen med den nye kledningsstandarden utviklet sammen med Norsk limtre AS. Kledningen er en stående 25×350 mm kledning med rustikk brun overflate. Løsningene skal gi lengre vedlikeholdsintervaller enn tidligere brukt kledning i GBS, og forventningen er opp til 15 år.

Elementsystemet fra Oppdal Naturstein AS inngår nå som standard i GBS. Løsningene er optimalisert for å få tatt ut synergier og effektivitet mot grensesnittet yttervegg, fundamenter og bæresystem. Første prosjektet som dette har blitt testet på er Bankgata idrettshall. Noen barnesykdommer har det vært, men disse er nå løst og vil være unngått i neste prosjekt.

Utvendig komplettering i Bankgata idrettshall

Bygninger, Innovasjoner, Produkter, Prosjekter, Systemløsninger

Etter å ha vært i feriemodus har prosjektet igjen kommet i normal fart. Utvendig komplettering har stått på agendaen. Montasje av brystningselementer fra Oppdal Naturstein AS er under utførelse sammen med kledning.

Utvendig komplettering

Med bruk av lastebilkran monteres brystningen med stor likhet som betongelementer. Den store forskjellen er at disse elementene er utført i naturstein. Oppdal Naturstein prefabrikkerer elementer ut fra råstoffet gneis i eget brudd. Dette gjør at løsningen blir kostnadseffektiv og solid beskyttelse for bygget. Samtidig er naturstein en god kombinasjon opp mot trepaneler som fasademateriale.

Montering av brystningselement                                   Brystningselement klar for montering

Testing av nytt taksystem

Innovasjoner, Kunder, Produkter, Systemløsninger

Utvikling av nye løsninger er en kontinuerlig prosess. Det neste året testes nytt taktekkesystem tiltenkt mindre bygg og boliger. Løsningene som testes bygger på historiske metoder fra båtbyggerfaget kombinert med kunnskap i fra møbelindustrien. I tillegg er det litt broteknologi og antikvarisk trehusbyggeri.

Spennende skal det da bli om denne blandingen fungerer som tiltenkt. Allerede ser vi områder som må justeres for å oppnå en optimal resept. Prosjektet har pågått snart ett år i sitt treårige løp.

20140719-175111

Bildet er fra testtaket i fjellklima, der ekstrem uttørking og mekanisk påkjenning er av det hardere slaget. Flere testflater er under bygging som skal danne erfaringskunnskapen om metoder og løsninger til produktet.

Prosjektet kjøres i samarbeid blant annet med Innovasjon Norge, Norsk limtre, Alvdal skurlag med flere.

Ny norsk produsent av massivtre

Bedriftnytt, Bygninger, Produkter

Det har vært flere aktører som har prøvd å produsere massivtre i Norge, og noen har måtte gi tapt i påvente av positiv økonomisk utvikling og et godt marked.

Massivlust AS har arbeidet over lengre tid å få til krysslimt norsk produksjon av massivtre, og de har åpning av sin nye fabrikk mandag 12. august. Green Advisers har vært støttespiller på byggingen av ny fabrikk.

Massivlust

I tillegg finnes blant annet disse aktørene:

  • Norsk massivtre AS og Sæteråsen sag AS produserer mekanisk sammensatt massivtre
  • Moelven ASA benytter en kombinasjon mekanisk og limt.
  • Norsk limtre AS produserer tradisjonelt limtre for møbel og mindre formater i krysslimt massivtre.
  • I dag er det flere bedrifter som importerer der i blant Massiv Wood Construction AS, Splitkon AS og Holz 100 Norge.

Nye terrassebord er kommet i handelen

Innovasjoner, Produkter

2012-08-19-142

Skipsplank, eller brede terrassebord er kommet i handelen etter 2 år med testing og utvikling. Bordene er 220 mm brede og laget av spesialsortert furu limtre. Etterbehandlingen er saltimpregnering og koking i linolje på alle sider inkludert endeved. Produktet er utviklet i samarbeid mellom Alvdal skurlag, Norsk limtre og Innovasjon Norge sammen med Green Advisers.

Bordene er rillet på begge sider. Testing viste en raskere opptørking og et enklere renhold med dette mønsteret. Finnes i standard lengde i flere byggevareforretninger, men det er foreløpig få butikker som har dette på lager. Produktet er fortsatt i heltre, slik at bearbeiding og endesprekk vil forekomme tilsvarende som for tradisjonelle terrassebord.

Mer informasjon om produktet er å få hos Alvdal skurlag og Norsk limtre.